Контрольні фінансове право схема державний бюджет

контрольні фінансове право схема державний бюджет
Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (якщо виконавчі органи не створено) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Шоста проблема — відсутність системи здійснення контролю за використанням державних коштів. Зміна бюджетних асигнувань порівняно з доведеним у повідомленні про бюджет асигнуванням кожному одержувачу може статися при: введенні секвестру; зменшенні доходів бюджету; пересуванні бюджетних асигнувань головним розпорядником у межах його повноважень. Поэтому он имеет важное значение для предупреждения нарушений финансовой дисциплины. Такий договір надає банкам право використовувати тимчасово вільні кошти, за що встановлюється певна плата.


Зміст непрямих методів полягає у відстеженні операцій, пов’язаних з господарською діяльністю платників податків, за допомогою інформації, отриманої з джерел інших, ніж звіти, декларації, записи і регістри бухгалтерського обліку. Факти порушень встановлюються сьогодні практично в кожній з перевірених установ. Витрати державного бюджету на покриття таких зобов’язань не можуть здійснюватися.

Позапланові контрольні заходи проводяться за рішеннями Колегії Рахункової палати України на підставі постанов або протокольних до­ручень Верховної Ради України, звернень комітетів Верховної Ради України та запитів народних депутатів України, по яких Верховна Рада приймає рішення. Один має загальний (нецільовий) характер використання коштів, тобто вони використову­ються на загальнодержавні цілі. Teorija i praktika primenenija v Rossii [Budget and financial control and audit. Зовнішній, незалежний державний фінансовий контроль та аудит. Ці питання є новими для України і слабо відпрацьованими як у теоретичному, так і в методологічному плані. Адмініструють ці доходи Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Фонд державного майна, Пенсійний фонд, кожна інституція в частині своїх повноважень.

Похожие записи: